Bonkedokter: Corné Regnerus. Dizze jongbaas kin omraak mei ferskate ynstruminten oerwei en noch knap sjonge ek. Hy hat syn hert ferlern oan de akoestyske gitaar. Ek mei syn basspul wit er jo oant yn ’e bonken te reitsjen.

Orthopedisch chirurg: Corné Regnerus. Deze jongeman kan fantastisch met verschillende instrumenten overweg en ook nog een leuk mopje zingen. Hij heeft zijn hart verloren aan de akoestische gitaar. Ook met zijn basspel weet hij u tot op het bot te raken.